Kachin Baptist Convention (KBC)

KBC Chairman Rev. Dr. Hkalam Sanson. Photo: shadan zau hpring/Facebook
29 August 2019
Kachin Baptist Convention (KBC) Chairman Rev. Dr. Hkalam Sanson said that he welcomed the...